مقاوم سازی ساختمان

ارزیابی لرزه خیزی ساختمان ها برای شهرداری ها

شرکت مهندسین مشاور کاوان دشت پیشگام پر سابقه ترین شرکت ایران در زمینه لرزه نگاری اکتشافات ژئوفیزیکی اکتشاف آب های زیرزمینی اکتشاف معادن روش های ژئوالکتر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۲:۱۷ | تهران | حیدری

فوق روان کننده ضدخوردگی

Civil MCIیک مایع (Civil MCI295L) یا پودر (Civil MCI295P) افزودنی بتن است که به عنوان فوق روان کننده نسل جدید بر پایه پلی کربوکسیلاتی مطرح می شود که حاوی تکنو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۵۶ | اندیشه | مژگان حقیقی