عایق الاستیکی نانو روی پشتبام و سقف

عایقکاری سقف با : "عایق الاستیکی نانو" ، عایق کشسانی نانویی برای عایقکاری پشتبام و سقف سیمانی و بتنی عایق نانو برای روف گاردن و بام سبز "عایق الاستیکی نانو" و کشسانی نانو : "عایق نانوایزوکاور " الاستیک ، دارای "حالت کشسانی" و انعطاف پذیری می باشد این قابلیت باعث می شود که این عایق در برابر نشست ساختمان مقاوم باشد و دچار تردی و شکنندگی نشود ( و در نتیجه سقف ساختمان دچار نم و نشتی نشود) "عایق الاستیکی" نانوایزوکاور ، در برابر ترک های مویی زیرکار عایق نیز مقاوم می باشد. و اگر زیرکار عایق نانوایزوکاور ترک خوردگی ایجاد شود، این عایق الاستیکی دچار ترک خوردگی و شکستن نمی گردد .

مهندس حمیدی

تهران > تهران

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۲ - ۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۳ - ۰۹۱۲۸۹۱۹۱۴۸

Email

آدرس: فروش عایق الاستیکی نانو

تعداد بازدید: ۱۴۳

به روز رسانی: امروز ۲۳:۱۳

شناسه آگهی: ۱۲۵۵۳۴۸

تازه های خدمات ساختمانی

اجرای لوله گذاری مسی

با سلام اجرای لوله مسی با تعرفه مناسب با ضمانت نامه کتبی با تایید نظام مهندسی از ما کیفیت خوب بخواهید

قم | شاکری