سقف کاذب کناف

سقف کاذب

تهیه مصالح.طراحی رایگان.اجراء سقف و دیوار کناف سقف:فلت. دکوراتیو و انواع تایل های سقفی دیوار:دیوار های دکوراتیو.پوششی.جدا کننده و عایق. کلیه مصالح مصرفی ا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۱۱ | تهران | باجولوند