خدمات آزمایشگاهی کشاورزی

کشت بافت گیاهی

طراحی و اجرای آزمایشگاه کشت بافت گیاهی زیر نظر کارشناسان با تجربه ارائه مواد و لوازم آزمایشگاه کشت بافت گیاهی با مناسبترین قیمتها ارائه مواد ولواز...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۴۵ | تهران | محمد امیداله

آزمایشگاه فنی و مهندسی مکانیک خاک زمین کاو

آزمایشگاه فنی و مهندسی مکانیک خاک زمین کاو در آزمایشگاه مکانیک خاکی زمین کاو، مطالعات مکانیک خاکی بر روی مواد معدنی بویژه بنتونیت با پیشرفته ترین دستگاه ها...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | تهران | zaminkav