طراحی و اجرای سیستم آبیاری

اجرای طرح آبیاری هوشمند قطره ای و بارانی

با کارشناسی رایگان و قبول طرح باغ یا باغچه خود را بهینه آبیاری کنید.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۴:۰۳ | تهران | شرکت مهندسین مشاور خیزران

نیازمند نیروی اجرایی آبیاری قطره ای میباشیم

برای اجرای آبیاری قطره ای تحت فشار نیازمند نیروی ماهر و نیمه ماهر می باشیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۳:۰۲ | یزد | یزدانی