نهال فضای سبز

فروش ویژه نهال صنوبر نیگرا سه ساله

تعداد 50.000 اصله نهال صنوبر نیگرا سه ساله و به ارتفاع بیش از 3.5 متر به فروش می رسد. از متقاضیان محترم دعوت میشود با هماهنگی نسبت به بازدید اقدام فرمایند.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | مشکین دشت | ساسان کاوسی

فروش نهال داغداغان

تعداد 40.000 اصله نهال داغداغان ریشه لخت سه ساله با کیفیت عالی به فروش می رسد. از متقاضیان محترم دعوت می شود از نهالهای مذکور بازدید فرمایند.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | مشکین دشت | ساسان کاوسی