ماهی

فروش ماهی قزل الا

بچه ماهی قزل 5و10و15و20و40 گرمی مدارک کامل فوق اعاده سالم پرورش داده شده در مدرن ترین مزرعه شمال کشور زیر قیمت روز استثنایی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | آمل | فیروزی

ماهی قزل آلا

ماهی 400 گرم تا 1 کیلو آماده فروش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تنکابن | فرزعلیان

فروش ماهی قزل الا مینگین 900 گرم

خرید و فروش ماهی قزل آلا فروش ماهی قزل الا میانگین 900 گرم به مقدار 9 تن _______________ برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس حا...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | گلپایگان | محمود صدیقی

فروش ماهی گرمابی

فروش و پرورش ماهی گرمابی وزن 20 تا 120 گرم اماده فروش

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | ساری | ضابطی