کود شیمیایی

فروش کود و کرم کمپوست

حدود 12 تن کود کمپوست با کیفیت بسیار بالا و 6تن کرم همراه با بستر در بهترین شرایطو بصورت فوری به فروش می رسد

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۱:۰۸ | بیجار | احد

کود فولز ایم اس پی محرک کننده و حاصل خیز کننده

فولزایم اس پی حاصلخیز کننده و بارور کننده خاک های فقیر می باشد. فولزایم باعث تقویت گیاه در برابر بیماری های خاکزاد شده و یکنواختی جوانه زنی را به همراه دارد....

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۳۲ | ساری | نیکان سم