خرید لوازم کشاورزی

مشاوره وطراحی گلخانه

مشاوره،طراحی،فروش ، اجرا... جانبی در سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دارای... های اجرایی ،جداول زمانبندی  خرید و اجرا،تهیه گزارشات پیشرفت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۹:۴۶ | تهران | پارس آب سازه