ریخته گری فسفر برنز - فسفر برنز آلیاژی منگنز برنز

تازه های ذوب و ریخته گری

تهران
سعید رهنما
چهاردانگه
امین محمدی
Loading View