امروز: ۹۶/۱۲/۶

اتوماسیون صنعتی

تریستور فست و دیود فست

- ولت متر دیجیتال وآنالگ 2-آمپر متر دیجیتال و آنالگ 3- کنتر ل فاز دیجیتال 4- فرکانس متر دیجیتال 5-کنترل سطح مایعات 6- فتو سل رو شنائی 7- پر...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۰ | تهران | arash