سایر

سروو موتور ADSD-S-S درایور پوترون POWTRAN

سروو موتور ADSD-S-S به همراه درایور پوترون POWTRAN ADSD-S-S : ADSD-S-S Permanent Magnet Synchronous Servo Motor and Drive : سیستم های سروو موتور هم برای م...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

درایور PI9100 AC پوترون POWTRAN AC Drives

درایور PI9100 AC پوترون POWTRAN AC Drives : درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای Ac (موتورهای سه فاز ) استفاده م...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۵ | تهران | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز