کابل فیبر نوری

فیبر نوری OM2 از نوع Indoor

فیبر نوری OM2 از نوع Indoor آلما شبکه نمایندگی رسمی تجهیزات هلوکیبل یکی از مسائل اساسی در شبکه زیرساخت کیفیت انتقال داده می باشد. یکی از شرکت هایی که به ش...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۵:۴۳ | تهران | آلماشبکه پرداز

نیک ارتباطات کهکشان

شرکت نیک ارتباطات کهکشان ارایه دهنده کلیه خدمات مخابراتیاعلام نیاز مخابراتی از شما ارایه مشاوره ، طرح ، اجرا و نگهداری از ما09906252795

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شیراز | مهندس نکویی

فیبرنوری OM2 از نوع Indoor هلوکیبل آلمان- 66932635

فیبرنوری OM2 از نوع Indoor هلوکیبل آلمان - 66932635 آلما شبکه نمایندگی رسمی تجهیزات هلوکیبل یکی از مسائل اساسی در شبکه زیرساخت کیفیت انتقال داده می باشد. ی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تهران | آلما شبکه

آلما شبکه ارائه کننده فیبر نوری نگزنس

آلما شبکه ارائه کننده فیبر نوری نگزنس وبسایت های شرکت آلما شبکه: www.almanet.ir www.trunking.ir www.legrand-alma.com www.almanetco.com تلفکس: 66419...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | آلماشبکه پرداز