جرثقیل سقفی

تست و بازرسی فنی و ایمنی جرثقیل های سقفی

تست و بازرسی فنی و ایمنی _ جرثقیل های برجی Tower Crane _ جرثقیل های سقفی Overhead Crane _ جرثقیل های متحرک Mobile crane _ جرثقیل های دروازه ای _ جرثقی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۹:۵۹ | کرج | علی گداری