سایر

اجاره جرثقیل

جرثقیل های سبک و سنگین جرثقیل های سبک و سنگین اجاره جرثقیل های سبک و سنگین از 3 تن تا 300 تن بارگیری و نصب سازه های فلزی و غیره همراه با گروه کارشناسی و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تهران | محمد سواری