فروش فشار سنج ، فروش مانومتر

ایران پویا صنعت: ۰۹۱۲۳۰۹۵۱۳۴ - ۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۷ - ۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۸ - ۰۲۱۷۷۶۳۴۶۰۱ - ۰۲۱۷۷۶۴۴۸۵۲

فروش فشار سنج ، فروش مانومتر انواع مانومتر و فشارسنج توسط شرکت ایران پویا صنعت - فشارسنج ( مامومتر ) : فروش مانومتر خشک ، فروش مانومتر روغنی در اندازه های 4 سانتیمتر 6 سانتیمتر 10 سانتیمتر و 16 سانتیمتر عمودی و افقی با برندهایی از قبیل : دراک (دروک) DRUCK ، پکنز PAKKENS ، ویکا WIKA ، اینسترومیت INSTRUMATE ، آفریزو AFRISO ، دلتا DELTA ، اف جی FG ، تی جی TG ، AB ، ST، ایندومارت INDUMART ، فیشر ، ویکی WIKI ، فروش انواع مانومتر دیجیتال فشار سنج دراک ( فشار سنج دروک ) DRUCK ، فشار سنج پکنز PAKKENS ، فشار سنج ویکا WIKA ، فشار سنج اینسترومیت INSTRUMATE ، فشار سنج آفریزو AFRISO ، فشار سنج دلتا DELTA ، فشار سنج اف جی FG ، فشار سنج تی جی TG ، AB ، ST، فشار سنج ایندومارت INDUMART ، فشار سنج فیشر ، فشار سنج ویکی WIKI مانومتر دراک ( مانومتر دروک ) DRUCK ، مانومتر پکنز PAKKENS ، مانومتر ویکا WIKA ، مانومتر اینسترومیت INSTRUMATE ، مانومتر آفریزو AFRISO ، مانومتر دلتا DELTA ، مانومتر اف جی FG ، مانومتر تی جی TG ، AB ، ST، مانومتر ایندومارت INDUMART ، مانومتر فیشر ، مانومتر ویکی WIKI مانومتر دراک ( مانومتر دروک ) DRUCK ، مانومتر پکنز PAKKENS ، مانومتر ویکا WIKA ، مانومتر اینسترومیت INSTRUMATE ، مانومتر آفریزو AFRISO ، مانومتر دلتا DELTA ، مانومتر اف جی FG ، مانومتر تی جی TG ، AB ، ST، مانومتر ایندومارت INDUMART ، مانومتر فیشر ، مانومتر ویکی WIKI

ایران پویا صنعت

تهران > تهران

۰۹۱۲۳۰۹۵۱۳۴ - ۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۷ - ۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۸ - ۰۲۱۷۷۶۳۴۶۰۱ - ۰۲۱۷۷۶۴۴۸۵۲

Email

آدرس: تهران ، طالقانی

تعداد بازدید: ۲۴۷۴

به روز رسانی: امروز ۱۲:۰۰

شناسه آگهی: ۷۸۴۷۸۰

تازه های فشار سنج