سایر

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل 5546 کاربرد: سنجش پی اچ مایعات با استفاده از کاغذ تورنسل روش آزمون: رنگ سنجی تعداد آزمون: حدودا 100 تست دامنه آزمون: قرمز و آبی برند: BTM ت...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۵ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

کیت اندازه گیری ید در نمک

کیت سنجش ید در نمک جهت سهولت در تشخیص و اندازه گیری ید در نمک طعام این شرکت اقدام به تهیه کیت سنجش ید در نمک کرده که به سرعت می تواند این آزمایش ها را انجام ...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۵۴ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز