درمان لخته حاد

مزوتراپی

مزوتراپی اگر چه مزوتراپی... مد نظر قرار گیرند : -  درمان موضعی برای مشکلات موضعی -... سکته مغزی و cva سابقه ایجاد  لخته مانند dvt حاملگی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | امید