نگهداری کودک و سالمند

پرستار سالمند

مراقبت از والدین سالمند شبیه یک مسابقه دو ماراتن است نه دو سرعت. عجله نکنید. شما و والدین تان یک منطقه ناشناخته هستید. اجازه دهید این دوره روند خود را به شما...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۴۶ | تهران | آقای نوری