ترجمه متون

تامین مهندس جهت رتبه بندی

ز کلیه مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه جهت رتبه بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۵:۲۸ | تهران | مینا فتوحی