تجهیزات آزمایشگاه پزشکی

عرضه مواد شیمیایی از شرکتهای معتبر دنیا

واردات و توزیع انواع کیتهای تخصصی استخراج DNA و RNA از خون، بافت، گیاه، خاک، باکتری، قارچ، چربی و ... از شرکتهای تاکارا ژاپن، کلون تک آمریکا، سیگما آمریکا، ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۷:۱۱ | مشهد | شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما