تجهیزات بیوتکنولوژی و ژنتیک

فروش انواع سیستم های الکتروفورزی

شرکت دنا ژن تجهیز واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تولید کننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی از قبیل الکتروفورز افقی, الکتروفورز عمود...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | تهران | DeNA Gene