مواد نسوز و عایق

سلفون نسوز جهت استفاده در آزمون رئومتری

سلفون نسوز مخصوص آزمون رئومتری برای کامپاند لاستیک جهت نگهداری نمونه و جلوگیری از نفوذ مذاب لاستیک در جدار بین قالب رئومتر و صفحه بیرونی حین انجام آزمون و جل...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | تهران | مسعود اناری