فروش زمین

فروش زمین در شهرک صنعتی نظرآباد

 فروش زمین در شهرک صنعتی نظرآباد 1400 متر در شهرک صنعتی نظرآباد با مجوز صنایع غذایی به ابعاد 46 در 30 بدون مهلت ساخت .  فروشنده واقعی

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۱,۴۰۰ متر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۳۲ | نظرآباد | علی رمضانی

فروش زمین در شهر صنعتی هشتگرد

 فروش زمین در شهر صنعتی هشتگرد 2000 متر به ابعاد 50 در 40 در بهترین نقطه شهرک صنعتی فروشنده واقعی . مشاور املاک صنعتی هشتگرد www.8ire.com

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲,۰۰۰ متر قابل ساخت: ۱,۲۰۰ متر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۲۹ | هشتگرد | علی رمضانی

فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد

 فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد 2500 متر مربع . تسطیح شده به ابعاد 60 در 42 مشاور املاک صنعتی هشتگرد www.8ire.com

قیمت: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مساحت: ۲,۵۰۰ متر قابل ساخت: ۱,۵۰۰ متر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۲۷ | هشتگرد | علی رمضانی

فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد

 فروش زمین در شهرک صنعتی هشتگرد 2000... شهرک ابعاد 50 در 40 (بر 40 متر)

مساحت: ۲,۰۰۰ متر قابل ساخت: ۱,۲۰۰ متر

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۳:۲۵ | هشتگرد | علی رمضانی