آجر بتنی

پیمانکاری ساختمان

پیمانکاری ساختمان با بیش... کامل ساختمان های اسکلت فلزی و  بتنی 5- آرماتور بندی 6- بتن ریزی 7- جوش کاری 8- اجرای سقف 9-  آجر کاری 10- اجرای کف 11- سفید...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۰:۳۰ | اردبیل | فرزاد امانی