آدرس مسکن مهر

فروش زمین کاربر مسکونی بلوار لاکانی

فروش زمین مساحت 1400 متر - بر 18 و 45 متری - کاربری مسکونی -  آدرس : رشت - بلوار لاکان - جنب  مسکن  مهر امکانات : برق -آب -گاز - اگو

قیمت: ۱,۴۰۰ تومان وام: ۱,۴۰۰ تومان مساحت: ۱,۴۰۰ متر قابل ساخت: ۱,۴۰۰ متر امکانات: آب،برق،گاز،حق آب،فاضلاب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۵۲ | رشت | شعبانی