آموزشگاه فنی

آموزشگاه فنی و حرفه ای مکانیک خودرو پیرنیا

 آموزشگاه مکانیک پیرنیا برگزار میکند... : 37257240 09336797044

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۷:۵۴ | شیراز | ابوطالب پیرنیا

آموزشگاه فنی حرفه ایی ایران جوان

دوره های کوتاه مدت ویژه ی... ارائه مدرک از سازمان  فنی حرفه ایی کشور 📍متضمن... مولوی 42746574_09381640145

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | نجف آباد | مجید غیور