اجاره جرثقیل

اجاره جرثقیل

 اجاره جرثقیل ۳ تن . ۷ تن .۲۵ تن جهت جابجایی دستگاههای صنعتی .مونتاژ کاری واجاره ماهیانه و روزانه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر