انحراف معیار

دوره های آموزشی Minitab - SPSS - Eviews – Microfit

دوره های آموزشی minitab -... میانه و نما) و پراکندگی (واریانس،  انحراف معیار و..) - چگونگی انتخاب و رسم... یا نشانه و ...). رسم نمودار و..

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تهران | موسسه پارس تز

بهینه سازی داده کاوی شبکه عصبی منطق فازی

y) azsoftir@gmail.com ... deviation (انحراف  معیار) number of function eva... صدها خدمات دیگر می با

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | کیان

نرم افزار مطلب matlab )انجام پروژه

com 09367292276 azsoft... المان محدود با متلب انحراف  معیار و واریانس کلیه پروژه های...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | کیان

پروژه آمار

تحقیق آمار : بررسی وضعیت دانش... ها واریانس میانگین انحراف  معیار دامنه تغییرات ضریب تغییرات جدول... تماس : 9 الی 13 ---- 16 الی 21 )

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | نوید صادقی

نرم افزار مطلب matlab )انجام پروژه

com 09367292276 azsoft... المان محدود با متلب انحراف  معیار و واریانس کلیه پروژه های...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | انارستان | سهند بهرامی

بهینه سازی داده کاوی شبکه عصبی منطق فازی

ر مشاوره پایان نامه و پروژه... deviation (انحراف  معیار) number of function eva... کافیست درست انخاب کنید"

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | انارستان | سهند بهرامی