انواع نرخ بیمه تامین اجتماعی درشرکتهای پیمانکاری

مدیریت و برنامه ریزی تولید بهینه‌سازی،بالانس خطوط

مرکز مهندسین مشاور هونامیک... و طراحی شده لجستیک و زنجیره  تامین supply chain &logist... ریسک مدیریت تغییرات  نرخ ارزو بهره اثر بخشی و کارایی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | کرج | اریا