بارگیری

شناسایی پیمانکار حمل و بارگیری

جهت  بارگیری و حمل در معدن نیازمند بکار گیری بیل و کامیون هستیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۳۲ | گرمه | حسن سیف نراقی

نوار نقاله بارگیری

نوار نقاله  بارگیری سازنده انواع نوار نقاله های ... ویژه فکس 89774749

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | رباط کریم | مولایی

جرثقیل 20تن 32متر برای بارگیری، جابجایی و تخلیه

جابجایی و  بارگیری و تخلیه انواع بار، قطعات صنعتی حداکثر تا20 تن با حداکثر طول بوم 32 متر .در تمامی نکات تبریز با قیمت مناسب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر