بازسازی خانه های قدیمی

برگه استحکام بنا بی واسطه توسط مهندس ناظر و محاسب

ارائه برگه استحکام بنا جهت... به تجاری، اضافه اشکوب، اضافه بنا،  بازسازی کلی ساختمان ، اخذ پایانکار ساختمان  های  قدیمی هزینه برگه استحکام ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | تهران | صابرزند