تجهیزات آزمایشگاهی

شیکر انکوباتور یخچالدار

برند: finetech ساخت:کره شیکر...  تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز... اندازه گیری , ابزاردقیق ,  تجهیزات آموزشی ,  آزمایشگاهی , اتوماسیون و برق صنعتی...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۱:۱۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز

ھمزن مکانیکی دیجیتالی SDSS- 20WD

برند: finetech ساخت:کره ھمزن... و شفت فابریک ************* شرکت  تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق بهروز... اندازه گیری , ابزاردقیق ,  تجهیزات

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۲۱:۱۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز