تجهیزات پزشکی

آماده همکاری در زمینه مشاوره تجهیزات پزشکی

بازرسی فنی ، مشاوره ، ناظر فنی ، در زمینه  تجهیزات پزشکی ، ارزیابی و قیمت گذاری، بررسی و مقایسه فنی و تخصصی و مشاوره جهت خرید،  تجهیزات برتر و مناسب تر -...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۶:۰۶ | اصفهان | حمید رضا حسینی