تری کلرو اتیلن

دی اتانول امین

شیمیایی نقش جهان افتخار دارد... = دی اتانول امین-مونو اتانول امین  تری اتانول امین 85% و 99% tea -مونو  اتیلن گلایکول (ضد یخ )دی  اتیلن گلایکول deg لورامید...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | اصفهان | بازرگانی شیمیایی نقش جهان

مواد شیمیایی

نواع اسید و متریال شیمایی... باریم.هیدرو سولفید سدیم.پر  کلرو دو فر.پرسولفات امونیم.فلوئوروبورات... اتانول امین..تری اتانول امین.مونو . اتیلن

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | تهران | علی خواجه پیری

فروش هورمون گیاهی

اساتید محترم دانشکده های... acid) --تریکلرو فنوکسی استیک اسید • picloram... 2,3,5- triiodobenzoic acid -  تری یدو بنزوئیک اسید paclobutrazol - پاکلوبوترازول...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۲:۱۴ | تهران | بهنوژن

متیلن کلراید

نگین تجارت شرق شرکت نگین... گلایکل mpg و براکس دکا 6-پرکلرو  اتیلن ( ژاپن و هلند وبلژیک)،  تری  کلرو  اتیلن 7-dmf یا دی متیل ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | محمد حسین غضنفری

نگین تجارت شرق

نگین تجارت شرق شرکت نگین... گلایکل mpg و براکس دکا 6-پرکلرو  اتیلن ( ژاپن و هلند وبلژیک)،  تری  کلرو  اتیلن 7-dmf یا دی متیل ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر