تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب خانگی،آب شیرین کن

آب خروجی از دستگاه های  تصفیه آب شرکت فراب صنعت کاملا خالص... منبع ذخیره آب جهت کنترل فشار آب  تصفیه شده هنگام خروج. • وجود سوئیچ... فرمایید .

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر