تولید رطوبت

رطوبت ساز - مه پاش مخصوص دامداری-گاوداری

 رطوبت ساز مخصوص دامداری همه... اندیشه سبز با تجربه سالها  تولید سیستم های تنظیم و  تولید رطوبت و حرارت و با کمک و همفکری دامداران با تربه و آگاه اقدام...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۶ | ارومیه | شرکت اندیشه سبز