جدیدترین مدل سبد حنا

سابداری اقتصاد مالی بازرگانی

سابداری اقتصاد مالی بازر... آموزشی متلب حل مسأله بهینه سازی  سبد سهام یا portfolio optimization... خطی بدون قید, بهینه سازی کلاسیک,  مدل برنامه ریزی خطی رچسب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | تهران | صبری