جرثقیل موبایل

فروش انواع جرثقیل

فروش انواع مختلف  جرثقیل در گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌شود:برجی (تاور کرین): این نوع ... سه صورت بر روی زمین نصب می‌شود.  موبایل (ماشینی): بروی زمین به دو...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۲۰ | تهران | هیدروشکوفا