خازن صنعتی

کاغذ تورنسل

کاغذ تورنسل 5546 کاربرد:... , آزمایشگاهی , اتوماسیون و برق  صنعتی ، با همکاری برندهای معتبر... ضخامت سنج – لرزش سنج – تسترکابل –  خازن سنج –وات متر نیرو سنج...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۲ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

بن ماری 11 لیتری

برند: finetech ساخت:کره بن... , آزمایشگاهی , اتوماسیون و برق  صنعتی ، با همکاری برندهای معتبر... ضخامت سنج – لرزش سنج – تسترکابل –  خازن سنج –وات متر نیرو...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۰:۰۱ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری بهروز