خرید بیل

فروش انواع کولر موتور کاترپیلار

انواع کولر موتور کاترپیلار مارک... (ماشین الات سنگین ).لودرهای چینی ..بیل مکانیکی ها چینی . دامتراک... باشند تلفن واحد فروش 02166697890.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | تهران | ایتال پارت

انواع پیچ ومهره برکو-برزیل-ITR

انواع پیچ ومهره برکو-ب... (ماشین الات سنگین ).لودرهای چینی ..بیل مکانیکی ها چینی . دامتراک... باشند تلفن واحد فروش 02166697890.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | تهران | علی کاظمی

کلنگ عقب و سرکلنگ

کلنگ عقب و سرکلنگ ایتال پارت... (ماشین الات سنگین ).لودرهای چینی ..بیل مکانیکی ها چینی . دامتراک... باشند تلفن واحد فروش 02166697890.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تهران | کاظمی

ریپهرعقب D155

ریپهرعقبd155 مارک itr,... (ماشین الات سنگین ).لودرهای چینی ..بیل مکانیکی ها چینی . دامتراک... باشند تلفن واحد فروش 02166697890.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۶ روز پیش | تهران | کاظمی