داستان ساده به زبان انگلیسی با ترجمه

تدریس دروس رشته مترجمی انگلیسی و ادبیات انگلیسی

تدریس خصوصی و گروهی دروس رشته مترجمی  انگلیسی و ادبیات  انگلیسی دانشگاه سراسری ، آزاد ، پیام... (سامیت ) active reading کلیات  زبان شناسی the study of...  ساده

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر