درست کردن غذا با ساندویچ ساز

انجام پروژه شبیه سازی با نرم افزار آرنا (arena)

ir 09367292276 azsofti... مدل بهینه شبیه  سازی و چگونگی کار  کردن با نرم افزار ارنا درباره پروژه به طور کامل جمع آوری داده ها و چگونگی پیدا

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | تهران | شریفی

فروش عسل بره موم - درمان کبد چرب

فروش عسل بره موم - درمان... و در صورت عدم رسیدگی می تواند خطر  ساز باشد. اصولا کبد چرب به... را درمان نماید. بره موم با فعال  کردن چربی های روی کبد در درجه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اصفهان | مصطفی فاضل

فروش بره موم - درمان رماتیسم با بره موم

بره موم چیست؟ زنبور عسل... می شود. همچنین عملیات استریل  کردن کندو با کمک این ماده حیاتی... بره موم: روزانه یک الی دو قاشق  غذا خوری توصیه ها بهتر است...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | اصفهان | مصطفی فاضل