دستگاه دیاگ

دستگاه دیاگ تخصصی هیوندای و کیا GDS

با توجه به کثرت خودروهای هیوندای و کیا در بازار ایران و ضعف برخی  دستگاههای  دیاگ از جمله جی اسکن، کارمن، و... و 2016 و نبود اطلاعات تعمیراتی،  دستگاه دیاگ

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | آبعلی | شرکت آتین کار خودرو