دستگاه شکلات سازی

طرح توجیهی و 4000بانک طرح توجیهی

پایگاه 3000طرح، کاملترین... آب و خاک احداث کارخانه تولید  شکلات و تافی طرح توجیهی طراحی... پرورش گاو شیری 50 راس طرح تولید  دستگاه برداشت و کمباین سیب زمینی طرح...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۷:۰۲ | تهران | مهندس تـألّـهی