دستگاه کنترل اکسیژن

شوف بالن سه خانه

برند: finetech ساخت: کره شوف... فشارسنج - وکیو م متر – گوس متر –  کنترل از راه دور – اسید سنج –  اکسیژن متر – نشت یاب گاز – تستر شبکه – فرکانس متر – کیف ابزار...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز

ترمومتر (حرارت سنج )غیر تماسی THERMO METER PSIP

تجهیزات اندازه گیری و ابزار... فاز - ویدئوبروسکوب - ترمو ویژن-  دستگاه های مرجع اندازه گیری - اسیلواسکوپ... متر – گوس متر – آنالایزر رنگ –  کنترل

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۱:۰۰ | مشهد | شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز