دوبرمن

توله های میکس دوبرمن

توله های میکس  دوبرمن مناسب جهت نگهبانی با قیمت مناسب

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۸:۱۶ | اصفهان | پیام روشن

سگ نگهبان دوبرمن مشهد

سگ  دوبرمن ماده در دو رنگ مشکی و بلوطی واکسینه و دارای شناسنامه بسیار خالص

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مشهد | امین

سگ نگهبان دوبرمن

فروش توله های  دوبرمن دو ماهه مشکی و بلوطی نر و ماده اصیل از پدر و مادر خالص و بگیر واکسینه و انگل زدایی شده دارای شناسنامه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | مشهد | امین

فروش توله دوبرمن دو ماهه واکسینه و دارای شناسنامه

فروش توله های دو ماهه  دوبرمن مشکی و بلوطی اصیل نر و ماده از پدر و مادر خالص واکسینه و انگل زدایی شده دارای شناسنامه

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | مشهد | امین