دی او پی

دی اتانول امین

شیمیایی نقش جهان افتخار دارد... شیمی بهداش ) دو اتیل هگزانول 2eh  دی او پی dop نرمال بوتانول -ایزو بوتانول... peg 600 -سولفو ساکسیلات فرایند

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | اصفهان | بازرگانی شیمیایی نقش جهان