امروز: ۹۶/۱۲/۶

راه اندازی جرثقیل

ماشین آلات صنعتی

 جرثقیل سقفی شرکت آرتیمان سازه پ... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4.شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۴۴ | تهران | یاسر خان میرزایی

ماشین آلات صنعتی آرتیمان سازه پارس

 جرثقیل دروازه ای شرکت آرتیمان سازه... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4.شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۸:۴۲ | تهران | یاسر خان میرزایی

جرثقیل سقفی آرتیمان سازه پارس

 جرثقیل سقفی شرکت آرتیمان سازه پ... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4.شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۰۸:۵۳ | تهران | یاسر خان میرزایی

ریموت کنترل

فروش ونصب انواع ریموت کنترل شرکت... اساسی جهت بهینه کردن10 دستگاه  جرثقیل سقفی از 5 تا 100 تن در... تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | چهاردانگه | یاسر خانمیرزایی

جرثقیل آرتیمان

 جرثقیل دروازه ای شرکت آرتیمان سازه... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4.شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | تهران | یاسر خان میرزایی

جاروبک

 جرثقیل دروازه ای شرکت آرتیمان سازه... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3. شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4. شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تهران | یاسر خان میرزایی

جرثقیل دروازه ای. سقفی. جاروبک.ریموت کنترل...

 جرثقیل دروازه ای شرکت آرتیمان سازه... از 5 تا 40 تن در شهر بندر عباس 3.شرکت سیمان شاهرود: نصب وراه  اندازی 1 دستگاه  جرثقیل سقفی 5 تن در شهر شاهرود 4.شرکت...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۵ روز پیش | تهران | یاسر خان میرزایی