امروز: ۹۶/۱۲/۶

رتبه بندی

رتبه بندی پیمانکار مشاوران امین پایتخت

ا بیش از یک دهه تجربه و نامی... این کلام هستند . -ارائه خدمات  رتبه بندی تخصصی در امور پیمانکاران و ارتقای  رتبه های 1.2.3.4 - ارائه خدمات  بندی

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۱:۵۰ | تهران | مشاوران امین پایتخت

تامین مهندس جهت رتبه بندی

ز کلیه مهندسین عمران،معماری،زمینشناسی،برق و...با حداقل 3 سات سابقه ی بیمه جهت  رتبه بندی دعوت به عمل می اید. تسویه نقدی می باشد.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۲۰:۱۵ | تهران | مینا فتوحی

مهندس جهت رتبه بندی شرکت

مهندس عمران عمران و مهندس عمران-آب یا کشاورزی آب با سه سال سابقه بیمه جهت  رتبه بندی نیازمندیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
دیروز ۱۹:۱۵ | تبریز | جلال علی پور